Telefon

Munka-, tűzvédelem: +36 30 394 0008

Szolgáltatásaink

Munkavédelmi oktatást kell tartani munkavállalóinak? Munkahelyi kockázatértékelését szükséges felülvizsgálni? Nem tudja, hol szerezzen be megfelelő tűzoltó készüléket?

Cégünk vállalja akár egy személyes vállalkozások, akár száz fős vállalatok komplex munka-, tűz- és környezetvédelmi feladataink ellátását. Célunk, hogy segítsük Vállalkozása biztonságtechnikai szempontú zavartalan működését!

 Információ :                Kovács Réka                          Tel.: 06 30 3940008                             E-mail: kovacsreka@zanza.hu

Munkavédelem

A munkavédelem törvényi előírásokon alapszik, betartása minden munkavállalónak és munkáltató kötelezettsége. Tudja Ön, hogy milyen munkabiztonsági és munka-egészségügyi előírások vonatkoznak vállalkozására? Tudta, hogy már egy alkalmazottnál is kockázatértékelést kell készíteni? Keressen fel minket, hogy teljes képet adjunk vállalkozása munkavédelmi helyzetéről.

Munkavédelmi szabályzat

A szabályzat célja a törvényekben, rendeletekben meghatározott munkavédelmi szabályok egységbe foglalása. Bár a Munkavédelmi Szabályzat elkészítése nem előírás, azonban bizonyos dokumentációk megléte kötelező. Ezeket az iratokat egyenként ellenőrzi a munkavédelmi hatóság, és a dokumentumok hiányossága esetén bírságot szab ki. Szabályzat kötelező dokumentumai:

      • Egyéni védőeszköz juttatási rend
      • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
      • Egységes és átfogó megelőzési stratégia
      • Részletes oktatási tematika
      • Használt nyomtatványok

Munkavédelmi oktatás

Az oktatás – egy a munkavédelmi, tűzvédelmi szakember által összeállított – tematika alapján valósul meg, amely tematika tartalmazza a szükséges ismereteket, mely birtokában a dolgozó munkába állhat. Az oktatást követően a dolgozók készen állnak a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre.

Kockázatértékelés elkészítése és felülvizsgálata

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. A kockázatértékelés egy olyan összetett dokumentum, amelyben a munkáltató létesítményeit, a bennük dolgozó munkavállalókat, a munkagépeket, berendezéseket, a munkavállalókat érő terheléseket és a munkahelyek kialakítását együttesem vizsgálja.

A vizsgálatot követően a munkavédelmi szakember meghatározza a hibákat, hiányosságokat illetve megoldásokat javasol a szükséges teendőkre. Egy alaposan elkészített munkahelyi kockázatértékelés garancia lehet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés kialakítására és fenntartására.

Egyéni védőeszköz juttatási rend

A munkáltató egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket juttat a dolgozói számára, hogy biztosítani tudja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavédelmi törvény értelmében a munkáltatónak ki kell alakítani egy egyéni védőeszköz juttatási rendet, melyben nem elég az eszközöket meghatározni, hanem használatukat oktatni kell és meg kell követelni viselésüket.

A rend kialakítása során a munkáltató figyelembe veszi, hogy a kollektív védőeszközök elsőbbséget élveznek az egyénileg hordható eszközökkel szemben.

Orvosi alkalmassági rend

Orvosi alkalmassági rend olyan dokumentum, amelyben megtalálható mely munkavállalónak mikor esedékes a munkaköri orvosi vizsgálat. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton minden munkavállalónak részt kell vennie munkába álláskor, ezt követően meghatározott időnként meg kell ismételni.

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai kockázatértékelés a munkahelyen, munkavégzés közben használt veszélyes és nem veszélyes készítmények, anyagok használatára vonatkozik. A kémiai kockázatértékeléshez feltétlenül szükséges a használt anyagok neve és a hozzájuk tartozó aktuális jogszabálynak megfelelő biztonságtechnika adatlap megléte.

Gépek üzembe helyezése és időszakos felülvizsgálata

Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet pontosan meghatározza a veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzékét, ezen eszközöket munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni. Ilyen munkaeszköz például: körfűrész, gyalugép, szalagfűrész, műanyag-feldolgozó, fröccsöntőgép.

Balesetek kivizsgálása

A munka- és úti balesetet nyilván kell tartani, dokumentálni és azokat a baleseteket, amelyek munkaképtelenséggel járnak, ki kell vizsgálni majd a jegyzőkönyvet továbbítani az illetékes hatóság felé.

A munkabaleset kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenység, ezért minden esetben megfelelő végzettségű személy feladata.

Munkabiztonsági szaktevékenység ellátása

A Munkavédelmi Törvény értelmében bizonyos feladatokat, munkabiztonsági szaktevékenységet csak munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakember végezhet el, illetve 10 fő feletti cégeknél kötelezően kell munkavédelmi szakembert alkalmazni vagy megbízni.

Munkavédelmi képesítést igénylő főbb feladatok:

      • Kockázatértékelés elkészítése
      • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének elkészítése
      • Munkaeszközök üzembe helyezési eljárása
      • Munkabaleset kivizsgálása

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

A munkavédelmi üzembe helyezést a Munkavédelmi Törvény írja elő veszélyes gépek, illetve technológia esetén.

Leggyakrabban a veszélyes gépeket kell üzembe helyezni, melyet megelőzi az úgynevezett munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, ami tulajdonképpen a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele.

Biztonsági jelek, egyéb munkavédelmi eszközök beszerzése

Munkavédelmi eszközök széleskörű beszerzése az elsősegély nyújtó helyet jelző táblától, a védőeszközökön át a padlójelölésekig.

Környezetvédelem

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, ez a téma érint csaknem minden vállalkozást. A környezethasználókra különböző bevallási, beszámolási kötelezettségeket írnak elő a környezetvédelmi jogszabályok. Nem tudja, hogy igazodjon el a sok paragrafus között? Lépjen velünk kapcsolatban és segítünk Önnek.

Környezetvédelmi szabályzat

A Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza az adott cég környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve a feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyeket jelöl ki.

Aktualizálása akkor szükséges, ha jogszabályváltozás, tevékenység-változás, esetleg átszervezés miatt a felelősökben változás következik be.

A Környezetvédelmi Szabályzat elkészítését nem írja elő jogszabály, azonban azoknál a vállalkozásoknál ahol több különféle jogszabálynak kell megfelelni, célszerű lehet a feladatok programozhatóságok érdekében.

Környezetvédelmi oktatás

Az oktatás – egy a munkavédelmi, tűzvédelmi szakember által összeállított – tematika alapján valósul meg, amely tematika tartalmazza a szükséges környezetvédelmi ismereteket, mely birtokában a dolgozó munkába állhat.

Hulladékgazdálkodási terv készítése

Az egyedi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles az a gazdálkodó szervezet, amelynek hulladékai éves szinten az alábbi mennyiségeket meghaladják:

    • évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék, vagy
    • évente keletkező összes – a veszélyes és nem veszélyes – hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

Környezetvédelmi nyilvántartások vezetése

A napi munkavégzés, termelés, gyártás során keletkezett veszélyes én nem veszélyes hulladékokról szükséges szigorú nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabályok értelmében. A nyilvántartásokat meg kell őrizni.

Vízjogi engedélyeztetés

Cégünk vállalja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme érdekében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyes tervek elkészítését.

Cégek környezetvédelmi feladatainak szervezése, irányítása

Vállaltok komplex környezetvédelmi feladatainak felmérése, megvalósítási terv készítése.

Telephely engedélyezési eljárás

Tűzvédelem

A tűzvédelem a vállalkozás életének meghatározó területe, amelynek természetesen törvényi előírásai vannak. Ha ön nem szeretne a jogszabályok között keresgélni, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk vállalkozása tűzvédelmi feladataiban.

Tűzvédelmi szabályzat

A munkahelyen betartandó alapvető tűzvédelmi szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, amely szabályozza a létesítmény egészében és a hozzá tartozó külterületek figyelembevételével a tűzvédelmet érintő kérdéseket.

Tűzvédelmi szabályzatot az alábbi esetekben kell készíteni:

    • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak
    • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az ötven főt
    • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Tűzvédelmi oktatás megtartása

A tűzvédelmi oktatások során a munkavállalók megismerik speciálisan a munkaterületre jellemző tűzvédelmi veszélyeket, a munkafolyamatokat és a hozzájuk tartozó tűzeseti teendőket. Esetleges tűzesetnél a bejelentés módját, a kezdeti tűzoltási lehetőségeket, tűzoltótechnikai eszközök (pl: poroltó, tűzcsap) helyét, használati módját, illetve a tűzvédelmi szabályzatot és amennyiben van a tűzriadó tervet is.

Tűzvédelmi oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie munkába álláskor ezt követően évente egyszer az ismétlő oktatásokon. Az oktatások tényét naplóban kell rögzíteni majd aláírással hitelesíteni a jelenlétet mind az oktatónak mind a munkavállalónak.

Tűzriadó terv

A tűzriadó terv egy szöveges – rajzos dokumentum, amely minden esetben a helyi tűzvédelmi sajátosságokat veszi figyelembe. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat részét képezi azoknál a vállalkozásoknál, amelyek erre kötelezettek. A Tűzriadó Terv tartalmát minden dolgozónak ismernie kell, a benne található információkat tűzesetkor kötelesek használni. Ennek érdekében a Tűzriadó Terv ismeretanyagának visszaellenőrzéseként kötelező évente tűzriadó próbát tartani.

Tűzriadó gyakorlat

Tűzriadó gyakorlat célja, hogy minden munkavállaló tisztában legyen mi a feladata egy tűzeset (havária) esetén. Azoknál a vállalkozásoknak kell évente megszervezni, akik Tűzriadó Terv készítésre kötelezettek. A gyakorlat során a dolgozóknak pontosan meghatározott feladataik vannak.

A tűzriadó gyakorolat akkor sikeres, ha a kiürítés időtartalma a meghatározott időintervallumon (jogszabály által meghatározott – számított idő) belül van.

Üzemeltetési dokumentációk elkészítése és felülvizsgálata

Az 54/2014. (XII.5) BM rendelet kimondja, hogy minden munkáltatónál, vállalkozásnál ahol vannak tűzvédelmi eszközök vagy rendszerek (pl.: tűzoltó készülék, tűzcsap, irányfények, stb.) a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell rendszeresíteni. Ezen dokumentációk elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát vállaljuk.

 

Tűzoltó készülékek, biztonsági jelek, egyéb tűzvédelmi eszközök beszerzése

Tűzvédelmi eszközök széleskörű beszerzése tűzvédelmi táblák, tűzoltó készülékek és számos egyéb tűzbiztonsági felszerelés.

Top