Telefon

Munka-, tűzvédelem: +36 30 394 0008

Szolgáltatásaink

Munkavédelmi oktatást kell tartani munkavállalóinak? Munkahelyi kockázatértékelését szükséges felülvizsgálni? Nem tudja, hol szerezzen be megfelelő tűzoltó készüléket?

A Zanza kereskedőház Kft. megoldást nyújt!

Cégünk vállalja akár egy személyes vállalkozások, akár száz fős vállalatok komplex munka-, tűz- és környezetvédelmi feladataink ellátását. Célunk, hogy segítsük Vállalkozása biztonságtechnikai szempontú zavartalan működését!

 Információ :                Kovács Réka                          Tel.: 06 30 3940008                             E-mail: kovacsreka@zanza.hu

Munkahelyi kockázatértékelés

Egyéni védőeszköz juttatási rend

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi szabályzat készítése

Környezetvédelmi szabályzat

Környezetvédelmi oktatás

Hulladékgazdálkodási terv

Bevallások készítése

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi oktatás

Tűzriadó terv

Üzemeltetési dokumentációk

Munkavédelem

A munkavédelem törvényi előírásokon alapszik, betartása minden munkavállalónak és munkáltató kötelezettsége. Tudja Ön, hogy milyen munkabiztonsági és munka-egészségügyi előírások vonatkoznak vállalkozására? Tudta, hogy már egy alkalmazottnál is kockázatértékelést kell készíteni? Keressen fel minket, hogy teljes képet adjunk vállalkozása munkavédelmi helyzetéről.

Kockázatértékelés elkészítése és felülvizsgálata

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. A kockázatértékelés egy olyan összetett dokumentum, amelyben a munkáltató létesítményeit, a bennük dolgozó munkavállalókat, a munkagépeket, berendezéseket, a munkavállalókat érő terheléseket és a munkahelyek kialakítását együttesem vizsgálja.

A vizsgálatot követően a munkavédelmi szakember meghatározza a hibákat, hiányosságokat illetve megoldásokat javasol a szükséges teendőkre. Egy alaposan elkészített munkahelyi kockázatértékelés garancia lehet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés kialakítására és fenntartására.

Egyéni védőeszköz juttatási rend

A munkáltató egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket juttat a dolgozói számára, hogy biztosítani tudja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavédelmi törvény értelmében a munkáltatónak ki kell alakítani egy egyéni védőeszköz juttatási rendet, melyben nem elég az eszközöket meghatározni, hanem használatukat oktatni kell és meg kell követelni viselésüket.

A rend kialakítása során a munkáltató figyelembe veszi, hogy a kollektív védőeszközök elsőbbséget élveznek az egyénileg hordható eszközökkel szemben.

Orvosi alkalmassági rend

Orvosi alkalmassági rend olyan dokumentum, amelyben megtalálható mely munkavállalónak mikor esedékes a munkaköri orvosi vizsgálat. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton minden munkavállalónak részt kell vennie munkába álláskor, ezt követően meghatározott időnként meg kell ismételni.

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai kockázatértékelés a munkahelyen, munkavégzés közben használt veszélyes és nem veszélyes készítmények, anyagok használatára vonatkozik. A kémiai kockázatértékeléshez feltétlenül szükséges a használt anyagok neve és a hozzájuk tartozó aktuális jogszabálynak megfelelő biztonságtechnika adatlap megléte.

Munkavédelmi oktatás

Az oktatás – egy a munkavédelmi, tűzvédelmi szakember által összeállított – tematika alapján valósul meg, amely tematika tartalmazza a szükséges ismereteket, mely birtokában a dolgozó munkába állhat. Az oktatást követően a dolgozók készen állnak a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre.

Gépek üzembe helyezése és időszakos felülvizsgálata

Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet pontosan meghatározza a veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzékét, ezen eszközöket munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni. Ilyen munkaeszköz például: körfűrész, gyalugép, szalagfűrész, műanyag-feldolgozó, fröccsöntőgép.

Balesetek kivizsgálása

A munka- és úti balesetet nyilván kell tartani, dokumentálni és azokat a baleseteket, amelyek munkaképtelenséggel járnak, ki kell vizsgálni majd a jegyzőkönyvet továbbítani az illetékes hatóság felé.

A munkabaleset kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenység, ezért minden esetben megfelelő végzettségű személy feladata.

Munkabiztonsági szaktevékenység ellátása

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

Biztonsági jelek, egyéb munkavédelmi eszközök beszerzése

Környezetvédelem

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, ez a téma érint csaknem minden vállalkozást. A környezethasználókra különböző bevallási, beszámolási kötelezettségeket írnak elő a környezetvédelmi jogszabályok. Nem tudja, hogy igazodjon el a sok paragrafus között? Lépjen velünk kapcsolatban és segítünk Önnek.

Környezetvédelmi szabályzat

A Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza az adott cég környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve a feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyeket jelöl ki.

Aktualizálása akkor szükséges, ha jogszabályváltozás, tevékenység-változás, esetleg átszervezés miatt a felelősökben változás következik be.

A Környezetvédelmi Szabályzat elkészítését nem írja elő jogszabály, azonban azoknál a vállalkozásoknál ahol több különféle jogszabálynak kell megfelelni, célszerű lehet a feladatok programozhatóságok érdekében.

Környezetvédelmi oktatás

Az oktatás – egy a munkavédelmi, tűzvédelmi szakember által összeállított – tematika alapján valósul meg, amely tematika tartalmazza a szükséges környezetvédelmi ismereteket, mely birtokában a dolgozó munkába állhat.

Hulladékgazdálkodási terv készítése

Az egyedi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles az a gazdálkodó szervezet, amelynek hulladékai éves szinten az alábbi mennyiségeket meghaladják:

  • évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék, vagy
  • évente keletkező összes – a veszélyes és nem veszélyes – hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

Környezetvédelmi nyilvántartások vezetése

A napi munkavégzés, termelés, gyártás során keletkezett veszélyes én nem veszélyes hulladékokról szükséges szigorú nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabályok értelmében. A nyilvántartásokat meg kell őrizni.

Vízjogi engedélyeztetés

Levegőtisztaság védelem

Cégek környezetvédelmi feladatainak szervezése, irányítása

Telephely engedélyezési eljárás

Tűzvédelem

A tűzvédelem a vállalkozás életének meghatározó területe, amelynek természetesen törvényi előírásai vannak. Ha ön nem szeretne a jogszabályok között keresgélni, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk vállalkozása tűzvédelmi feladataiban.

Tűzvédelmi szabályzat

A munkahelyen betartandó alapvető tűzvédelmi szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, amely szabályozza a létesítmény egészében és a hozzá tartozó külterületek figyelembevételével a tűzvédelmet érintő kérdéseket.

Tűzvédelmi szabályzatot az alábbi esetekben kell készíteni:

  • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak
  • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az ötven főt
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Tűzriadó terv

A tűzriadó terv egy szöveges – rajzos dokumentum, amely minden esetben a helyi tűzvédelmi sajátosságokat veszi figyelembe. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat részét képezi azoknál a vállalkozásoknál, amelyek erre kötelezettek. A Tűzriadó Terv tartalmát minden dolgozónak ismernie kell, a benne található információkat tűzesetkor kötelesek használni. Ennek érdekében a Tűzriadó Terv ismeretanyagának visszaellenőrzéseként kötelező évente tűzriadó próbát tartani.

Tűzriadó gyakorlat

Tűzriadó gyakorlat célja, hogy minden munkavállaló tisztában legyen mi a feladata egy tűzeset (havária) esetén. Azoknál a vállalkozásoknak kell évente megszervezni, akik Tűzriadó Terv készítésre kötelezettek. A gyakorlat során a dolgozóknak pontosan meghatározott feladataik vannak.

A tűzriadó gyakorolat akkor sikeres, ha a kiürítés időtartalma a meghatározott időintervallumon (jogszabály által meghatározott – számított idő) belül van.

Üzemeltetési dokumentációk elkészítése és felülvizsgálata

Az 54/2014. (XII.5) BM rendelet kimondja, hogy minden munkáltatónál, vállalkozásnál ahol vannak tűzvédelmi eszközök vagy rendszerek (pl.: tűzoltó készülék, tűzcsap, irányfények, stb.) a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell rendszeresíteni. Ezen dokumentációk elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát vállaljuk.

Tűzvédelmi oktatás megtartása

A tűzvédelmi oktatások során a munkavállalók megismerik speciálisan a munkaterületre jellemző tűzvédelmi veszélyeket, a munkafolyamatokat és a hozzájuk tartozó tűzeseti teendőket. Esetleges tűzesetnél a bejelentés módját, a kezdeti tűzoltási lehetőségeket, tűzoltótechnikai eszközök (pl: poroltó, tűzcsap) helyét, használati módját, illetve a tűzvédelmi szabályzatot és amennyiben van a tűzriadó tervet is.

Tűzvédelmi oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie munkába álláskor ezt követően évente egyszer az ismétlő oktatásokon. Az oktatások tényét naplóban kell rögzíteni majd aláírással hitelesíteni a jelenlétet mind az oktatónak mind a munkavállalónak.

Tűzoltó készülékek, biztonsági jelek, egyéb tűzvédelmi eszközök beszerzése

Top